ABOUT US

WHY PROJECTADVANCE ?

เรามีเจ้าหน้าที่ควบคุมหน้างานให้การทำงานทุกขั้นตอนถูกต้องและมีคุณภาพ

เราใช้วัสดุที่มีคุณภาพสูง ที่ผลิตโดยบริษัทในเครือ และนำเข้าจากต่างประเทศ

เราให้คำปรึกษาและสามารถเสนอวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด ลูกค้าไม่ต้องประสบปัญหาเดิมๆ ซ้ำอีก

เราให้การรับประกันผลงามตามเงื่อนไขตามที่กำหนด

เรามีอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ ที่มีมาตรฐาน ในการตรวจสอบปัญหาหน้างาน และตรวจคุณภาพระหว่างการทำงาน

เรามีผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และมีทีมช่างมืออาชืพที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูง

เรามีความรับผิดชอบ ไม่ทิ้งงานให้เป็นปัญหากับลูกค้า

Visitors: 54,135