งานติดตั้งระบบพื้นอุตสาหกรรม (Flooring)


Epoxy Coating Flooring


ระบบพื้น Epoxy ชนิดทา เคลือบบนพื้นผิว สำหรับโรงงานที่ต้องการปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ลานเอนกประสงค์ สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เคมี อิเลคทรอนิคส์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ งานประเภทเคลือบโครงสร้างเหล็ก ท่อต่างๆ และผนังสำหรับงานตีเส้นจราจรและเส้นต่างๆ ไร้รอยต่อมีความสวยงามมีสีสันให้เลือกตาม ต้องการ พื้นโรงงานที่ต้องการความแข็งแรงทนทานร สามารถสัญจรได้ และสามารถวางเครื่องจักรทับได้ความหนาอยู่ที่ 300 - 600 micon

Epoxy Self leveling Flooring


ระบบพื้น Epoxy ชนิดใช้เกรียงปาดเคลือบบนพื้นผิว สำหรับโรงงานที่ต้องการปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ลานเอนกประสงค์ สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เคมี อิเลคทรอนิคส์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ ไร้รอยต่อมีความสวยงามมีสีสันให้เลือกตาม ต้องการ พื้นโรงงานที่ต้องการความแข็งแรงทนทานรถสามารถสัญจรได้ และสามารถวางเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากได้ความหนาอยู่ที่ 1mm.- 4mm.

PolyUrethane Coating Flooring

ระบบพื้น PU ชนิดทา เคลือบบนพื้นผิว สำหรับโรงงานที่ต้องการปราศจากฝุ่นและเชื้อโรค ทนกรด ทนด่าง สารเคมี โกดังสินค้า ห้างสรรพสินค้า ลานเอนกประสงค์ สำหรับ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์เคมี อิเลคทรอนิคส์ ศูนย์ซ่อมรถยนต์ ฯลฯ งานประเภทเคลือบโครงสร้างเหล็ก ท่อต่างๆ และผนัง สำหรับงานตีเส้นจราจรและเส้นต่างๆ ไร้รอยต่อมีความสวยงามมีสีสันให้เลือกตาม ต้องการ พื้นโรงงานที่ต้องการความแข็งแรงทนทานรถสามารถสัญจรได้ และสามารถวางเครื่องจักรทับได้ความหนาอยู่ที่ 300 - 600 micon
PolyUrethane Self leveling Flooring
Visitors: 51,459